Poznań, lekarz medycyny pracy – poznaj jego obowiązki i kompetencje

Lekarz medycyny pracy w Poznaniu ma zadania wspierające i doradcze wobec pracodawców i pracowników. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i higienie pracy pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia swoich pracowników. Lekarze medycyny pracy mają specjalne przeszkolenie i wsparcie lub doradztwo w zakresie ochrony zdrowia, humanitarnego projektowania pracy i promocji zdrowia związanych z warunkami pracy.

Medycyna pracy prywatnie w Poznaniu – praktyczny poradnik

Lekarz medycyny pracy prywatnie w Poznaniu regularnie kontroluje miejsca pracy, jest w stałym kontakcie ze wszystkimi poszkodowanymi i ściśle współpracuje z inspektorem BHP w firmie oraz w razie potrzeby, z innymi specjalistami. Ogólnie rzecz biorąc, współczesna medycyna pracy wpływa na projektowanie miejsca pracy i procesów pracy oraz ma na celu poprawę warunków pracy w celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia.

Podstawowym zadaniem lekarza medycyny pracy jest zapewnienie, aby w wyniku wykonywanej pracy ludzie nie zachorowali lub nie utracili zdolności do wykonywania pracy. Lekarze medycyny pracy oferują szeroki zakres usług i nie ograniczają się do wskazywania istniejących braków.

 

Lekarz medycyny pracy prywatnie w Poznaniu – obowiązki

Obszar odpowiedzialności lekarza medycyny pracy obejmuje:

  • Profilaktykę i analizę związanych z pracą uszkodzeń zdrowia i chorób zawodowych,
  • ergonomiczne i psychologiczne projektowanie miejsc pracy i procesów oraz organizacja pracy w oparciu o najnowsze odkrycia naukowe,
  • ocena i redukcja zagrożeń i stresu poprzez podejście zorientowane na rozwiązania,
  • długotrwała integracja osób przewlekle chorych lub osób o specjalnych potrzebach oraz
  • nadzór BHP.

Medycyna pracy Poznań

Pracownicy są kierowani do lekarza medycyny pracy w Poznaniu przed rozpoczęciem pracy. Musi on wtedy przejść wstępne badania, które określą czy dana osoba będzie mogła bezpiecznie wypełniać powierzone obowiązki przez pracodawcę.

  Czy w filtrze zmywarki powinna stać woda? - Wszystko, co musisz wiedzieć